Dyrøy kommune har hatt byggetilskudd siden 1997. Men i 2021 har ordningen blitt endret til et etableringstilskudd og fått nye retningslinjer. Her er noen stikkord:

  • Unge førstegangsetablerere (under 35 år) prioriteres
  • Gjelder både kjøp og bygging av egen bolig
  • Gjelder ikke påbygg, renovering etc. 
  • Tilskuddet er på kr. 100.000
  • "Boplikt" på 5 år

Søknader behandles løpende men forutsetter tilstrekkelig bevilgning, det vil si at det finnes tilgjengelig penger på budsjettet det enkelte år.

Søknad om byggetilskudd sendes til Dyrøy kommune. Det enkleste er å benytte eDialog. Da kan du laste opp søknaden din og den går direkte til kommunens saksbehandlingssystem.