Hvilke leiligheter har kommunen?

Kommunen har en miks av leiligheter for:

  • personer med helseutfordringer
  • personer som har ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd
  • personer som søker bosted på det åpne leiemarkedet

Oversikt kommunale leiligheter.

Retningslinjer for utleie

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for utleie av kommunale boliger i møte 17. juni 2021.

Søknadsskjema

For å søke om å få leie kommunal bolig må du fylle ut en søknad. Søknaden er digital og sendes til kommunen på en sikker måte.

Søknadsskjema for leie av kommunal bolig.