Lover og regler

Både utleier og leietaker bør kjenne til noen lover og regler, først og fremst husleieloven.

husleie.dep.no har kommunal- og moderniseringsdepartementet lagd noen brosjyrer om forskjellige tema som kan være til hjelp.

Depositum

Depositum er en vanlig sikkerhet utleier krever før utleie. Det kan være for å sikre seg om noe blir ødelagt på eiendommen, eller leietaker ikke betaler sin husleie. Forsikringsselskap krever vanligvis at utleier skal kreve et depositum tilsvarende 3 måneders husleie. 

Som leietaker kan det kanskje være vanskelig å skaffe nok kapital for å betale depositum. Du kan søke NAV om støtte til depositum når du inngår en leiekontrakt hvis du ikke har mulighet til å skaffe dette på andre måter.

Se for øvrig husleieloven for nærmere detaljer om depositum. 

Budsjett

Hvis du skal leie og har stram økonomi, kan det være lurt å sette opp et månedsbudsjett for å få oversikt på utgifter og inntekter. Ikke skriv under på en leiekontrakt før du vet du kan ivareta forpliktelsene i leiekontrakten. Det sparer deg og utleier for mange problemer. 

Husk at det er mulig å søke bostøtte gjennom Husbanken dersom du har stram økonomi. Hvis du trenger økonomisk hjelp fra NAV må du avklare dette med NAV-kontoret ditt før du skriver under husleiekontrakt.