Friluftsliv

I Dyrøy er det flere muligheter for et aktivt friluftsliv. Vår folkehelsekoordinator har egen Facebook side. På denne siden legges det ut informasjon og arrangementer man kan delta på, for ulike aldersgrupper. 

 

Det samarbeides mye med frivillig lag og foreninger om aktiviteter som fremmer friluftsliv og bruk av vår fantastiske natur. 

 

Dyrøy kommune er medlem av Midt-Troms friluftsråd, og har en representant i styret. For perioden 2023-2027 er Stig Stokkland Dyrøy kommunes representant. Medlemskapet her gir oss blant annet muligheten til friluftsskoler, læring i friluft og samarbeid om tilrettelegging av turløyper. Friluftsrådet har hovedfokus på lavterskel friluftsliv, hverdagsfriluftslivet og bruk av nærturer i regionen vår. 

Lån av utstyr

Dyrøy frivillighetssentral har utstyr til både sommer- og vinteraktiviteter til utlån. For mer informasjon kan du se deres side her