For deg som utleier

Det er flere ting det kan være nyttig å kjenne til før du leier ut en bolig privat. 

 

Lover og regler

Både utleier og leietaker bør kjenne til noen lover og regler, først og fremst husleieloven
Her har kommunal- og moderniseringsdepartementet lagd noen veileder og brosjyrer om ulike temaer som kan være til hjelp både for deg som skal leie ut, og deg som skal leie.

Depositum

Depositum er en vanlig form for sikkerhet utleier krever før utleie. Depositumet kan være for å sikre seg at noe som blir ødelagt under leieforholdet blir erstattet, eller dersom leietaker ikke betaler husleie. Vanligvis vil et forsikringsselskap kreve at du som utleier tar depositum tilsvarende 3 måneders husleie. 

Som leietaker er det ikke alltid man har nok kapital til betale depositum. Du kan søke NAV om depositumsgaranti dersom du ikke har kapital til depositum når du inngår leiekontrakt. Det finnes og flere ulike tilbydere som selger depositumsgarantier, blant annet denne
Regler og lover som regulerer depositum finner du i husleieloven

Budsjett og økonomi

For deg som skal leie, og kanskje har stram økonomi, kan det være lurt å sette opp et realistisk månedsbudsjett for å få oversikt over inntekter og utgifter. Ikke signer en leiekontrakt før du vet at du kan ivareta forpliktelsene i kontrakten (blant annet det å betale husleie) Dette sparer både deg og utleier for mange problemer.
Husk at du kan søke om bostøtte gjennom Husbanken dersom du har anstrengt økonomi. Dersom du trenger økonomisk råd og veiledning, eller annen økonomisk støtte må du avklare dette med ditt NAV-kontor før du skriver under husleiekontrakten

Hvor finner man boliger til leie?

Facebook

Dyrøy kommune administrere en leie/utleie gruppe for området, en helt uformell plass hvor man kan legge ut bolig til leie, eller legge inn forespørsel om at man ønsker å leie en bolig. Gruppen krever at du søker om medlemskap. Gruppen finner du her 

Finn.no

Finn.no er kanskje den mest brukte portalen for leie og utleie, for å se om noe ligger til utleie i Dyrøy klikker du her

Kommunale boliger

Dyrøy kommune disponerer både egne boliger, boliger gjennom Dyrøy boligstiftelse og noen private. De fleste av våre boliger ligger sentrumsnært. Kommunale boliger er forbeholdt de som er vanskeligstilt på boligmarkedet. 

Ulike boliger

  • Boliger til personer med helseutfordringer/funksjonshemninger
  • Ordinære boliger i ulike bomiljø for personer som ikke har mulighet eller er i stand til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredstillende boforhold på egen hånd. 

Retningslinjer for utleie av kommunal bolig

Kommunestyret har vedtatt retningslinjer for utleie av kommunale boliger, ikrafttredelse var 01.08.2023. Du finner dem her.
For mer informasjon om kommunale boliger, saksbehandlet etc. se vår side om temaet på hjemmesiden vår.

 

Ønsker du å bygge bolig?

Åtte steg fra ide til ferdig søknad

Direktoratet for byggekvalitet har utarbeidet en veiviser for å hjelpe deg som ønsker å søke om å bygge drømmehuset ditt. Enkelt forklart er det:

  • Steg 1: Finn planer, og bestemmelser for eiendommen du ønsker å bygge på
  • Steg 2: Hvor stor kan du bygge på eiendommen din?
  • Steg 3: Hva har du lov til å gjøre på eiendommen og hva må du ta hensyn til?
  • Steg 4: Du må ha tegninger av det du skal bygge og hvor det skal plasseres
  • Steg 5: Naboene må varsles før du kan sende inn byggesøknaden din
  • Steg 6: Send inn komplett byggesøknad, da sparer du deg mye tid og merarbeid
  • Steg 7: Først når kommunen har godkjent og sagt ja, kan du starte byggingen
  • Steg 8: Når du er ferdig med bygget må du søke om ferdigattest

Se hjemmesiden til direktoratet for byggekvalitet for mer informasjon.

Ledige tomter

Dyrøy kommune har flere ledige tomter på ulike områder som man kan bygge på, se på vår 3D løsning for å finne en tomt som passer deg, og det huset du ønsker å bygge. 3D visningen finner du her, her vil du og finne områdekart og kommuneplanen.

For spørsmål angående tomt, byggesøknad eller lignende kan du kontakte byggesaksbehandler på telefon 485 00 826

Finansering

Finansportalen finner du digitale verktøy som kan hjelpe deg å sammenligne bank-, pensjon-, forsikrings- og investeringsprodukter.
Dersom du ikke får lån i ordinær bank, enten det er av økonomiske årsaker eller fordi banken ikke ønsker å låne ut til bolig i distriktet kan du se vår side om Dyrøypakken for å se om virkemidlene vi har der kan hjelpe deg. Husk, at du uansett om du kjøper eller bygger bolig finansiert av ordinært boliglån eller startlån, så kan du søke om etableringstilskudd hos kommunen etter kjøpet er gjort. 

Sommarvindstorget

For deg som er på utkikk etter moderne og lettstelt leilighet kan vi anbefale å ta en titt på vårt kombinerte sentrumsbygg, her finner du både kafe og leiligheter. Bygget fikk etter navnekonkurranse navnet Sommarvindstorget, egen hjemmeside for sameiet finner du her