Etableringstilskudd

Dyrøy kommune har et eget etableringstilskudd for de som bygger eller kjøper bolig i Dyrøy. Les mer om hvordan det virker og om du kan søke om et slikt tilskudd.

Gratis tomter

I tillegg til at det kan søkes om etableringstilskudd har også Dyrøy kommune noen tomter som tilbys gratis dersom du skal bygge. Tomtene ligger i boligfelt på Kastnes, Bjørkebakken og Espenes. Kommunal tomtepris utover disse er kr. 25,- pr m² i allerede utbygde boligfelt. 

Startlån og tilskudd

Kommunen har i samarbeid med Husbanken en ordning for startlån og tilskudd for privatpersoner. Ordningen er kanskje ikke unik for Dyrøy, men ikke desto mindre er det viktig at den er kjent. Les mer om ordningen på denne siden.

Løpende opptak i barnehagen

Flytter du til Dyrøy midt i et barnehageår, eller av andre grunner har behov for plass i barnehagen mellom hovedopptakene? Ingen problem! Vi har løpende opptak i barnehagen. Les mer om dette på nettsidene til Dyrøy kommune.

Nyfødt gave

Dyrøy kommune gir en ekstra påskjønning til de som føder barn. Er du folkeregistrert i Dyrøy før fødselen får det nyfødte barnet kr. 1.000,- i gave fra kommunen. Dersom du har født et barn men enda ikke har hørt noe fra kommunen, er det bare å ta kontakt med servicetorget for nærmere informasjon.